Resume

In Selection:

2022 Little Birdy, founder and CEO.

2021 Art Fo-Ko exhibition at NK in Stockholm.

2019 Included in Artist directory at Aesthetica Magazine.

2017-2019 Graphic Design and Communications program at Midsweden University.

2017 International joint exhibition Gran Canaria Art Gallery, Las Palmas.

2015-present day, Chairman at Colors of Life.

2015 Co founder for the charity auction “Born to be equal”.

2015 Project planner for the culture festival “Vår Festival” (our festival)
at “Kulturmagasinet”. Curator, Exhibitor and Workshop leader.

2013 Solo exhibition “Soul Love” in collaboration with

Elisabeth Ohlson Wallin (Ecce Homo) at “Kulturmagasinet”.

2005-07 Private Art School in Europe

Complete Art & Design Resume:

2005 – Art Criticism, HGO / Uppsala University.
2005 – Pueblos, Puritans and postmodernism, HGO / Uppsala University.
2005 – Michelangelo and Mannerism, HGO / Uppsala University.
2005 – Basic year, Sundsvall Art School.
2006 – Joint exhibition, Art School students, Sundsvall State Library.
2006 – Developmental years with a focus on photography, Sundsvall Art School .
2007 – Spring exhibition, development year students from Sundsvall Art School, “Barkassen” Sundsvall Museum .
2007 – Shorter practice at the documentary department at the Sundsvall Museum, a project about young people with an interest in cars, cruising and rockabilly.
2007 – Hired as Photographer at Olearys ‘ bar and restaurant in Sundsvall.
2008 & 2013 – Joint Christmas exhibition with Sundsvalls kollektivverkstad at Gallery 13 Art and Litter.
2009 – Atelier in Sidsjö Ateljé förening, Sundsvall (2009-2011).
2009 – Featured artist of the month in Västernorrland by the Internet magazine volym.info.
2010 – Course leader at a weekend course in sculpture, Sundsvalls Kollektivverkstad.
2010 & 2013 – Participated in the auction at the open house in Sundsvalls Kollektivverkstad.
2010 – Solo exhibition at Nisse’s bod, Kustvägendagarna in Galtström, Sundsvall.
2010 – Curated the group exhibition ” Queer Art” at Gallery 13 Art and Litter, in collaboration with the network Queer Sundsvall.
2013 – Rock photographer at the music café Pipeline, Sundsvall (2013 – 2015).
2013 – Printmaking course ” Aquatint” by Ulla-Carin Winter, Sundsvalls Kollektivverkstad.
2013 – Participated in the charity auction F*ck Cancer Galan “Hjältarnas dag” First Hotel Strand, Sundsvall, together with artwork by Christian Beijer, Bengt Lindström and others.
2013 – Mingle Photographer, Spring Vinyl Fair 2013, Pipeline.
2013 – One of the exhibitors at “Konstens dag” in Vängåvan, Sundsvall.
2013 – Group Exhibition at the International Women’s Day with Sundsvalls Kollektivverkstad, Gallery 13 Art and Litter, “Women in the World”.
2013 – Selected solo exhibitor at Unga magasinet/Kulturmagasinet in Sundsvall, the exhibition “Soul Love”, in collaboration with Elisabeth Ohlson Wallin (Ecce Homo) and RFSL Sundsvall.
2014 – Group Exhibition at the International Women’s Day with Sundsvalls Kollektivverkstad, Gallery 13 Art and Litter. “Silk, velvet, cloth and rags.”
2014 – Group Exhibition with Sundsvall Art Collectives Graphics Group, Gallery Granen, Medborgarskolan.
2014 – Marketing and in house Graphic Design work at the store ”Friskhuset”.
2015 – Joint exhibition 20×20, Gallery13 art and Litter.
2015-2017 – Project management in ”Vår Festival” (our festival) together with the local culture center Kulturmagasinet, Sundsvalls commune culture & leisure, NBV, Bilda, Unga Magasinet and Friskhuset.
2015 – Leading a metal and jewelry workshop ”Upcycling” at Unga Magasinet.
2015 – Co-founder of charity auction ”Born to be equal” in association with Avenyn and Q-bar. Contributors; Christian Beijer, Erik Lindström, Herman Englund, Alex Ferreira and more.
2015 – present day, Chairman in Colors of Life. An art and environmental organization for the youth with a studio in Sidsjö (studio, 2016-2017).
2016 – Donated artwork for the charity show ”Musik Hjälpen” through Unga Magasinet.
2017 – Panel debate ”Online Hate” with three local profiles in the panel coordinated by Unionen. The participants in the panel; Anna Isabella Sandberg, artist (painter), Susanne Fellbrink, singer and songwriter and Sofia Mirjamsdotter, journalist editorial.
2017 – Joint exhibition at the international women’s day with Sundsvalls Arts Collective, Gallery 13 art and Litter, ”Women with color”.
2017-2018 – Vice Chairman at Sundsvalls arts collective.
2017 – Joint exhibition, Sundsvalls Printmaking group, Gallery 13 art & litter.
2017 – Curated and participated in the arts auction for Sollefteå maternity hospital.
2017 & 2018 Exhibitor in Konstrundan (art round) 2017 and 2018 through Sundsvalls arts collective.
2017 – Participated in the radio show ”Måndagsgästen” (This Monday’s guest), channel P4 with the host Magnus Leijon.
2017 – International joint exhibition at Gran Canaria Art Gallery, Las Palmas.
2017-2019 – Graphic Design and Communications program at Midsweden University.
2018 – Joint exhibition at Pipeline 45 year anniversary, local arts and national artists preforming; INVSN, The Confusions and more.
2019 – Participated in the radio, channel P4 with the host Magnus Leijon.
2019 – Art Fo-Ko “art to go” (TM). Joint exhibition with elected artists. At the skyscrape Hötorgsskrapan nr. 3, Stockholm.
2019 – Joint exhibition at the Galeria In, Sundsvall.
2019 August/September issue of the british culuture magazine Aesthetica. Represented artist in their artist directory, elected by staff.
2019 – “Själslandskap”, Landscape of the Soul. Solo exhibition at Galleri Granen, Sundsvall.
2020 – Joint exhibition at the opening of the arts collectives new venues in Sundsvall.
2021 – Private views of the art at the new studio in Lindbomstjärn, Njurunda.
2021 – Art Fo-Ko joint exhibition at NK in Stockholm and online at art to go store.
2022 – Art Fo-Ko showings in Stockholm for art organisations and online at art to go store.
2022 – Little Birdy, founder and CEO. Photography, Graphic Design and Art.

Konst & Design CV in Swedish:
2005 – Konstkritik, HGO/Uppsala Universitet.
2005 – Pueblos, puritaner och postmodernism, HGO/Uppsala Universitet.
2005 – Michelangelo och Manierism, HGO/Uppsala Universitet.
2005 – Basår, Sundsvalls konstskola.
2006 – Gemensam fotoutställning, Konstskolans elever, Sundsvalls Stadsbibliotek.
2006 – Utvecklings år med inriktning fotografi, Sundsvalls Konstskola.
2007 – Vårutställning, utvecklingsårets elever från Sundsvalls Konstskola, Barkassen,
Sundsvalls museum.
2007 – Kortare praktik hos dokumentära avdelningen på Sundsvalls Museum, ett projekt om ungdomar med intresse för bilar, cruising och rockabilly.
2007 – Anställd som Fotograf åt Olearys’ bar och restaurang i Sundsvall.
2008, 2013 & 2016 – Samlingsutställning med Sundsvalls Kollektivverkstad, Galleri 13 Art and Litter. Julutställning.
2009 – Ateljé i Sidsjö ateljéförening (2009-2011).
2009 – Utvald månadens konstnär i Västernorrland, Internet tidningen volym.info.
2010 – Kursledare helgkurs i skulptur, Sundsvalls Kollektivverkstad.
2010, 2013 & 2017 – Medverkat i auktionen på öppet hus i Sundsvalls Kollektivverkstad.
2010 – Separatutställning i Nisses bod, Kustvägen dagarna i Galtström, Sundsvall.
2010 – Kurerat samlingsutställningen ”Queer Art” på Galleri 13 Art and Litter, i samarbete med nätverket Queer Sundsvall.
2013 – Rockfotograf åt musikcaféet Pipeline, Sundsvall (2013- 2015).
2013 – Grafik kurs, ”Akvatint” hos Ulla-Carin Winter, Sundsvalls Kollektivverkstad.
2013 – Medverkat i välgörenhetsauktionen, F*ck Cancer Galan ”Hjältarnas dag” First Hotell Strand, Sundsvall, tillsammans med konstverk av bl.a. Christian Beijer och Bengt Lindström m.fl.
2013 – Mingelfotograf, Skivmässan Våren 2013, Pipeline.
2013 – En av utställarna på konstensdag nationaldagen i Vängåvan, Sundsvall.
2013 – Samlingsutställning inför Internationella kvinnodagen med Sundsvalls Kollektivverkstad, Galleri 13 Art and Litter. ”Kvinna i världen”.
2013 – Utvald separat-utställare på Unga Magasinet i Sundsvall, utställningen ”Soul Love” i samarbete med Elisabeth Ohlson Wallin (Ecce Homo) och RFSL Sundsvall.
2014 – Samlingsutställning inför Internationella kvinnodagen med Sundsvalls Kollektivverkstad, Galleri 13 Art and Litter. ”Siden, sammet, trasa och lump.”
2014 – Samlingsutställning Sundsvalls Kollektivverkstads Grafik grupp, Galleri granen, Medborgarskolan.
2014 – Marknadsföring och Grafiskt arbete, butiken ”Friskhuset”.
2015 – Samlingsutställningen 20×20, Galleri 13 art and Litter.
2015-2017 – Projektledning av ”Vår Festival” i samarbete med Kulturmagasinet, Sundsvalls kommun kultur & fritid, NBV, Bilda, Unga Magasinet och Friskhuset.
2015 – Ledare för en metall och smyckes workshop ”Upcycling”, Unga Magasinet.
2015 – Medgrundare av välgörenhetsauktionen ”Born to be equal” i samarbete med Avenyn och Q-bar. Medverkanden b.la. Christian Beijer, Erik Lindström, Herman Englund, Alex Ferreira m.fl.
2015 – nutid, Ordförande i föreningen Colors of Life (f.d. Ny Attityd). Konst och miljö förening för ungdomar med Ateljé i Bildas replokaler i Sidsjö (Ateljé 2016-2017).
2016 – Skänkt konstverk i förmån till Musik Hjälpen via Unga Magasinet.
2017 – Debatt panel ”Näthat” med tre Sundsvalls Profiler anordnad av Unionen. Medverkanden i panelen; Anna Isabella Sandberg, Konstnär, Susanne Fellbrink, sångerska och Sofia Mirjamsdotter, ledarskribent.
2017 – Samlingsutställning inför Internationella kvinnodagen med Sundsvalls Kollektivverkstad, Galleri 13 Art and Litter. ”Kvinnor med färg”.
2017 – Vice ordföranden i Sundsvalls Kollektivverkstad.
2017 – Samlingsutställning, Sundsvalls Grafikgrupp, Galleri 13 art & litter.
2017 – Curerade och medverkade i konstauktion till oavkortad förmån för Sollefteå BB.
2017 – Utställare i Konstrundan 2017 och 2018 via Sundsvalls Kollektivverkstad.
2017 – Medverkande i radioprogrammet ”Måndags gästen”, P4 med Magnus Leijon.
2017 – Internationell samlingsutställning Gran Canaria Art Gallery, Las Palmas.
2017-2019 – Grafisk Design och Kommunikation, Mittuniversitetet.
2018 – Konstrundan 2018.
2018 – Samlingsutställning Pipeline 45 års jubileum, lokal konst och nationella artister uppträder b.la. INVSN, The Confusions m.fl.
2019 – Deltog i en intervju i radio P4 hos Magnus Leijon.
2019 – Art Fo-Ko “art to go” (TM). Samlingsutställning med utvalda konstnärer. Hötorgsskrapan nr. 3, Stockholm.
2019 – Sommarutställning med blandade konstnärer ifrån Sundsvalls Kollektivverkstad på Galleri In, Sundsvall.
2019 augusti/september utgåvand, representerad i det brittiska kulturmagasinet Aesthetica. Utvald av redaktionen att visa konsten i deras “artist directory”.
2019 – “Själslandskap”, Solo utställning på Galleri Granen, Sundsvall.
2020 – Samlingsutställning på invigningen av Sundsvalls Kollektivverkstads nya lokaler, Sundsvall.
2021 – Privata visningar av konsten i den nya Ateljén i Lindbomstjärn, Njurunda.
2021 – Art Fo-Ko samlingsutställning på NK i Stockholm och online på art to go store.
2022 – Art Fo-Ko visningar i Stockholm för konstföreningar och online på art to go store.
2022 – Little Birdy, ägare och CEO. Fotografi, Grafisk Design och Konstnärlig verksamhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: